Verslag NeLL Expert Meeting: eLaw & Ethiek

Nieuwsbericht geplaatst op 25 maart, 2019

Met een zaal vol experts uit het veld werd het een waardevolle bijeenkomst. De verschillende achtergronden van de deelnemers (zoals patiënten, juristen, ethici, adviseurs, inspecteurs en onderzoekers) zorgden voor een stevige inhoudelijke discussie over uiteenlopende onderwerpen.

De grote opkomst illustreert de behoefte aan een goede aanpak van juridische en ethische uitdagingen en krachtenbundeling. Immers, bij de implementatie van eHealth in de dagelijkse (klinische) praktijk doen zich op dit moment nog een aantal veel voorkomende complexe vraagstukken voor die niet eenvoudig op te lossen zijn.

Het primaire doel van de bijeenkomst was om de gedachten te structureren aan de hand van drie thema’s:
– Verantwoordelijkheid & Aansprakelijkheid;
– Beheer & Privacy en
– Goed gebruik van eHealth.

Binnen elk van deze domeinen werden de veel voorkomende vragen en knelpunten besproken, waarna er consensus ontstond over de belangrijkste uitdagingen van dit moment. Op basis hiervan wordt nu nagedacht over de juiste vervolgstappen, zodat uiteindelijk een breed gedragen visie geformuleerd wordt en handvatten worden geboden voor de meest geschikte aanpak van actuele problemen. Deze tools zullen worden uitgewerkt in de vorm van een of meerdere white papers. Het blijft dus niet bij praten!

De unieke setting van deze Expert Meeting, waarbij vele stakeholders op het gebied van implementatie van eHealth hun kennis en ervaring deelden, lijkt veelbelovend: zo werken wij samen aan de zorg van morgen.