Persoonsgerichte zorg met e-health

Nieuwsbericht geplaatst op 22 november, 2018

Om het stijgend aantal chronisch zieken nu en in de toekomst adequaat te behandelen, biedt e-health mogelijkheden om de patiënt een actievere rol te geven. Het vergt tijd en inspanning van huisartsen en praktijkondersteuners om e-health een volwaardige rol binnen de zorg te geven. Uiteindelijk is het doel van e-health om de gezondheidsstatus van patiënten te verbeteren en de zorg efficiënter te maken.

Dit is een fragment uit het artikel ‘Persoonsgerichte zorg met e-health’ geschreven door Esther Talboom-Kamp, Mattijs Numans en Niels Chavannes, gepubliceerd in Huisarts en Wetenschap. Lees het hele artikel hier.