Selecteer filters
27 Resultaten Pagina 2 van de 3

Grip op pijn

Bij veel patiënten met chronische pijnklachten biedt een medische oplossing vaak geen of onvoldoende uitkomst. Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan mensen met ...

Chronisch zieken

Einddatum project

Nog niet bekend

Hacking Women’s Stroke Study

Momenteel wordt het risico op een beroerte uitsluitend ingeschat volgens de zogenaamde ‘traditionele’ risicofactoren: leeftijd, diabetes, hoge bloeddruk, en ...

Einddatum project

Nog niet bekend

HEALTHE-RND

Dit Europese project richt zich op patiënten met de ziekte van Huntington, hun naasten en zorgverleners. Het doel is om de Europese zorg voor patiënten met z ...

Chronisch zieken

Einddatum project

1 april, 2022

Huis van de Toekomst

Patiënten in een revalidatietraject hebben behoefte aan ondersteuning om zich in de eigen woonomgeving weer veilig te voelen en hun kwaliteit van leven te verh ...

Einddatum project

Nog niet bekend

LUMCconnect

Om de zorg te verbeteren is het van belang samen met patiënten hun zorgverlening te evalueren. Daarnaast bestaan er verplichte uitkomstrapportages voor specifi ...

Einddatum project

Nog niet bekend

MasterMinds Challenge

De MasterMinds Challenge vindt plaats in het laatste jaar van de Master Geneeskunde. In een tweedaagse ‘hackathon’ werken studenten in teamverband aan een a ...

Chronisch zieken Laaggeletterdheid Ouderen

Einddatum project

Nog niet bekend

Medical Dashboard

Goede gegevensuitwisseling is voorwaarde voor optimale zorg voor patiënten die zowel in eerste lijn (bijvoorbeeld de huisarts) als de tweede lijn (zoals het zi ...

Chronisch zieken

Einddatum project

1 januari, 2019

myAirCoach

In 2015 leden in Nederland 607.300 mensen aan Astma-COPD, een traag progressieve longziekte. Astma-COPD is een chronische ziekte waar een patiënt lang niet co ...

Chronisch zieken

Einddatum project

1 januari, 2019

Participatient

Tot nu toe wordt het meedenken van patiënten nog ondergewaardeerd bij infectiepreventie. Participatient is een applicatie waarmee patiënten betrokken worden b ...

Chronisch zieken

Einddatum project

1 augustus, 2019

PatientCoach

PatientCoach is een online zelfmanagement platform dat de patiënt met een chronische ziekte in staat stelt zelf, online, in een beveiligde omgeving, gegevens o ...

Chronisch zieken

Einddatum project

Nog niet bekend
Page 2 of 3